ponúkame komplexné projekčné a poradenské služby v oblasti architektúry a urbanizmu.

 

ing.arch.szilárd fónod

autorizovaný architekt SKA, č. AA1331